Vi udfører

 

Her kan du se nogle af vores arbejdsområder.

  • Spuling: vi tilbyder spuling af kloakker fra ø 100 mm. til ubegrænsede størrelser.
  • Kloakrensning og Slamsugning: tømning af brønde, septitanke.
  • Trix tanke: olietanke, benzin tanke, vej brønde, swimmingpools og sandfang.
  • Tv-inspektion: inspektion af kloakledninger.
  • Rodskæring: rodskæring i rør fra Ø100 mm. til ubegrænset størrelser.
  • Industrispuling og tankrensning: spuling af tanke, kedler, rør og veje.
  • Adr: kørsel med farlig gods.
  • Supersuger: sugning af stort alt materiale, både tør og våd sugning.

 

Serviceaftaler: faste aftaler omkring sugning og spuling.